♥ Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro internetový obchod   WWW.STUDIOMAGDAESHOP.CZ

 

I. Všeobecná ustanovení

Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno  jinak. Kupující  odesláním  objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí. Práva a povinnosti, které neupravují tyto obchodní podmínky, se řídí obchodním zákoníkem, případně dalšími obecně závaznými právními předpisy .

II. Uzavření kupní smlouvy a objednávka

Odeslaná objednávka  zboží  je návrhem kupní smlouvy.   Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím  a  přijetím objednávky dodavatelem. Přijaté objednávky jsou závazné, není vyžadováno žádné další potvrzení objednávky.  Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran,  nebo na základě zákonných důvodů. Vyhrazujeme si  právo zaslat i neúplnou objednávku . Pokud trváte na zaslání pouze  kompletní objednávky,  uveďte toto  do poznámky.

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři

III. Storno objednávky

Každá objednávka je závazná . Objednávku je možné stornovat do 24.hodin od jejího vzniku.  Objednávku, která byla podstoupena  expedici, nelze stornovat. Dojde-li ke  stornu objednávky zákazníkem po expedici zásilky, bude částka vynaložená na úhradu nákladů přepravy fakturována kupujímu.

IV. Ceny a platba

Ceny uvedené na stránkách internetového obchodu www.studiomagdaeshop.cz  jsou  platné v okamžiku objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek dodavatelů zboží.  Slevy, akce, výprodeje  jsou platné pouze do vyprodání  zásob. Prodávajicí si vyhrazuje právo kdykoliv akci v jejím průběhu ukončit 

Ke každé dodávce zboží vystaví prodávající daňový doklad o zaplacení. V případě osobního odběru ho obdrží kupující v místě odběru .  Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní na účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v místě odběru,  nebo na dobírku.

Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny.

V případě, že si kupující zvolil jako způsob doručení dobírku a zásilku z libovolných důvodů nepřevezme, bude toto jednání považováno za porušení "Obchodních podmínek" a "Kupní smlouvy".

Nevyzvednutí zásilky:

Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží  a  také manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 200,- Kč.
V případě, že kupující požádá o opakované doručení, bude mu zásilka znovu zaslána a celková cena objednávky bude zatížena dvojnásobným poplatkem za poštovné

1. Platební podmínky:

a)  Zboží si můžete vyzvednout osobně v sídle firmy Studio Magda, Pekařská 174, 691 67 Šakvice. V tomto případě platíte hotově při převzetí zboží a navíc od nás obdržíte malý dárek. Platba platební kartou NENÍ možná.

b)  Zboží zasíláme na dobírku. Balné neúčtujeme. Poštovné účtujeme dle platných tarifů České pošty. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Platíte při převzetí dobírky. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem firmy Studio Magda.

c) Platba předem na účet prodejce: č.účtu : 2327216013/0800

2. Doprava zboží:   Zasíláme  po ČR  i na Slovensko.

ZDARMA: Osobní odběr: 0,-- Kč, platba předem převodem na účet  eshopu (obdržíte od nás malý dárek)

zdarma zasíláme po ČR při odběru zboží nad  3000,-Kč

zdarma zasíláme na Slovensko přes DPD při odběru zboží nad 5000,-Kč

CENÍK DOPRAVY- ZDE

ZPŮSOB DORUČENÍ ZBOŽÍ - ZDE

 

KŘEHKÉ ZBOŽÍ:

Žádáme zákazníky, aby si vybírali poštovné vhodné k zásilkám, případně nás kontaktujte pro úpravu.

Vážení  zákazníci, při objednávání křehkých věcí,  tedy keramiky, skla,  porcelánu, hodin, solných lamp  a dalšího křehkého zboží  si vyhrazujeme zasílat jako:  KŘEHKÉ .  K poštovnému  bude připočtena částka pojistného, dle tarifu české pošty. Pokud zákazník trvá na odeslání takového zboží bez příplatku za pojištění Křehké, upozorňujeme, že na neoznačené zboží rozbité při přepravě poštou  se reklamace nevztahují.

Pojištění na Křehké  u dobírky je zadáno automaticky k objednávce.

V případě, že zboží nedorazí v pořádku (bude poškozeno při přepravě), je potřeba toto reklamovat  nejlépe týž den, maximálně však do 48 hodin  od přijetí zásilky. Pošta má povinnost tyto balíčky vyreklamovat.                   

V případě pojištění na: Křehké, přebírá odpovědnost za zásilku . Pokud tedy dojde (pojištěné jako křehké)  zboží poškozené při přepravě, REKLAMUJETE  JEJ VY NA České Poště . Pošta vyžaduje obal-krabici, ve které byla zásilka doručena a fakturu,  doklad o prodeji .  Pošta vyřídí tuto škodnou událost  a vrátí peníze za poškozené zboží.My se snažíme balíky dobře probalovat.

Ze zkušeností s ČP však doporučujeme si  připlatit za toto pojištění a dostat tak v případě rozbitého zboží 100% náhradu .

 

V. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.

Expedice probíhá od 3 – do 10  pracovních dnů od přijetí objednávky. Při volbě platby na účet prodávajicího  platí tato lhůta  od data přípisu částky na účet prodávajícího.   Zboží, které je fyzicky skladem, expedujeme Českou Poštou zpravidla do 1-5pracovních dnů . Zboží, které fyzicky není skladem, je označeno dostupností.  Zboží na objednávku tedy zasíláme až po naskladnění (viz dostupnost).

Další  možné dodací termíny jsou stanoveny dle individuální dohody se zákazníkem.

VI. Záruční doba a reklamace

1. Záruční doba na prodávané zboží je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího při osobním odběru či od dopravce potvrzením přepravního listu kupujícím. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným užíváním věci, na vady způsobené neopatrným a hrubým zacházením, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

2. Při uplatnění  REKLAMACE  je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to předložením dokladu o nákupu –paragonu,  faktury - a podrobně popsat vadu výrobku. Reklamace se vyřizuje dle reklamačního řádu a právního řádu platného v ČR .

Místem uplatnění reklamace je:  Studio Magda, Pekařská 174

691 67 Šakvice – CZ, e-mail: studiomagda@seznam.cz

Kupující má povinnost provést kontrolu zakoupeného zboží ihned po jeho doručení. V případě, že u dodaného zboží byly zjištěny viditelné závady (ať již v kompletnosti zásilky či na zboží) nebo je zboží viditelně poškozeno při předání dopravcem, má zákazník právo takto poškozenou zásilku nepřebírat.  Zákazník je povinen nás o tom neprodleně informovat.

Dále: V případě, že zboží nedorazí v pořádku - bude poškozeno při přepravě, je potřeba toto reklamovat  nejlépe týž den, maximálně však do 48 hodin  od přijetí zásilky. Pošta má povinnost tyto balíčky vyreklamovat.  Pokud tedy dojde zboží poškozené při přepravě, REKLAMUJETE  JEJ NA České Poště. Pošta vyžaduje obal-krabici, ve které byla zásilka doručena a fakturu,  doklad o prodeji .  Pošta vyřídí tuto škodnou událost  a vrátí peníze za poškozené zboží. My se snažíme balíky dobře probalovat a zásilku VŽDY při odesílání pojistíme na hodnotu zboží. 

Nelze reklamovat vady způsobené neodborným či nesprávným používáním.

Nelze reklamovat vady uvedené v popisu zboží  (např. vady na zboží, pro které bylo zboží zařazeno do nižší jakosti).  Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu  vyznačena v souladu s právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty ( kosmetické výrobky, atd.) Kratší životnost dodaného zboží  nelze považovat za vadu a nelze ji jako takovou reklamovat

Zboží k reklamaci je potřeba zaslat spolu s originálem  dokladu o koupi. Zboží důkladně zabalte, odešlete doporučeně  (Reklamace zaslané „ dobírkou“  si prodávajicí vyhrazuje právo nepřevzít )  na adresu prodávajicího - reklamace bude vyřízena nejpozději do 30.dnů od přijetí zboží.  O průběhu reklamace budete informováni.

Zásilky posílejte  poštou doporučeně , Prodávající neručí za škody na vráceném zboží vzniklé během přepravy k němu, proto je kupující povinen zboží řádně zabalit a na své náklady řádně připojistit. Zásilky dobírkou nebudou přijaty.   

Reklamaci je prodávající povinen vyřídit do 30-ti dnů od doručení

Oprávněná reklamace - případě neodstranitelné vady má zákazník právo na výměnu či vrácení zboží. V případě uznání důvodů reklamace vám bude zasláno do 30 dnů zboží opravené nebo nové.

Neoprávněná reklamace - v případě neoprávněné reklamace bude zboží po předchozí informaci vráceno zpět zákazníkovi na uvedenou adresu.  Náklady vzniklé k vyřízení neoprávněné reklamace budou účtovány kupujícímu.

 VII.  Odstoupení od smlouvy:

Zákazník  má právo do 14 dnů vrátit zboží bez udání důvodu – pokud nepřevzal zboží od obchodníka osobně.
V případě vrácení zboží ve 14.denní lhůtě je považováno za vhodné předem informovat prodávajicího.

Peníze Vám budou zaslány zpět bankovním převodem nejpozději do 30 dnů od doručení vráceného zboží.


1. Podmínky pro vrácení peněz: Zboží musí být neporušené v originálním obalu ,nepoužívané, schopné dalšího prodeje.  Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží ( určující je datum odeslání). Ve vrácené zásilce musí být vložen originál  daňového dokladu, paragonu a číslo vašeho bankovního účtu, na který Vám  mají být peníze zaslány. Vracíme pouze peníze za zboží, ne za poštovné.  Zásilky posílejte  poštou doporučeně a pojištěné. Prodávající neručí za škody na vráceném zboží vzniklé během přepravy k němu, proto je kupující povinen zboží řádně zabalit a na své náklady řádně připojistit. Zásilky dobírkou nebudou přijaty

2. Výměna zboží  Nabízíme možnost výměny zboží (např. při špatné volbě barvy, typu zboží) za jiné zboží z naší nabídky.   Výměna zboží není zpoplatněna.  Zákazník  nese pouze náklady na přepravu zboží od kupujicího k prodávajicímu a dále od prodávajicího ke kupujicímu v plné výši. Dojde-li při výběru jiného zboží k rozdílu cen mezi objednávkou a výměnou zboží , musí dojít k dorovnání ceny (tzn. bude-li cena zboží mezi objednávkou a následným výběrem nového zboží rozdílná cenově výše, musí kupujicí doplatit rozdíl prodávajicímu.  Bude-li však cena mezi cenou zboží mezi objednávkou a následným výběrem nového zboží  nižší, zavazuje se prodávajicí tento rozdíl  kupujicímu vrátit.

VIII. Ochrana osobních údajů

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas ke zpracování a archivaci svých osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace.

Autorský zákon

Upozorňujeme, že nedáváme souhlas k používání našich fotografií na jiné E-shopy a weby.

Košík je prázdný.
CENÍK DOPRAVY

ZPŮSOBY DORUČENÍ


Na Slovensko zasíláme přes ZÁSILKOVNU ( balíky do 5 kg)

POŠTOVNÉ ZDARMA
ČR při odběru zboží nad 2500,-Kč přes ČP.
Osobní odběr
Ametystova-voda-2
Veliikosti-kamneu-v-naramku-4_2

 

 

Studio Magda

TOPlist
zboží v e-shopu: 1379 e-shop systém banan.cz